Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16230 ДГС Габрово 10.04.2020 15.04.2020 Доставки 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на гуми за моторни превозни срдства на нуждите на СЦДП ДП ТП ДГС Габрово. Виж пълна информация
16130 ДГС Габрово 17.03.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 55,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и ремонти услуги на служебни автомобили собственост на "Северноцентрално държавно предприятие" ДП, гр.Габрово - ТП Държавно горско стопанство Габрово за срок от 12 календарни месеца. Виж пълна информация
16149 ДГС Габрово 13.03.2020 1 - 2 Лесокултурни мероприятия 88,943.30 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Обект №1 - Почистване на площи, почвоподготовка, залесяване, попълване и отглеждане на горски култури. Обект №2 - ОМН Виж пълна информация
16157 ДГС Габрово 13.03.2020 2043 ак,гбр,цр,чдб Добив на дървесина 37,465.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина,товарене,подвоз и натоварване на ТИР-об.№2043 Виж пълна информация
16127 ДГС Габрово 02.03.2020 2002;2010;2036-2041 бб, чб, трп, цр, гбр, ак, бк, см, здгл, явр Продажба на стояща дървесина корен 99,950.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба стояща дървесина на корен. Обекти 2002; 2010; 2036-2041 Виж пълна информация
16128 ДГС Габрово 02.03.2020 2013; 2018 бк, гбр, явр, бл, цр, бб, чб, лп, ак Продажба на дървесина 52,949.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба прогнозни количества дървесина. Обекти: 2013; 2018 Виж пълна информация
16129 ДГС Габрово 02.03.2020 20101-20105 бб, чб, см, здгл Продажба на дървесина 93,925.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина - партиди 20101-20105 Виж пълна информация
16154 ДГС Габрово 25.02.2020 обект №2042 бб,бк,мжд,см,чб Добив на дървесина 2,826.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници -обект №2042 Виж пълна информация
16117 ДГС Габрово 31.01.2020 03.02.2020 2035 чб, чрш Добив на дървесина 316.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16061 ДГС Габрово 30.12.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,100.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Застраховка гражданска отговорност за нуждите на ТП ДГС Габрово Виж пълна информация
16006 ДГС Габрово 11.12.2019 2013-2028 бк,явр,гбр,акц,бб,см,здгл,здб,чб,чдб,лп,срлп,цр,бл,кгбр Добив на дървесина 99,526.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16007 ДГС Габрово 11.12.2019 2029-2034 бб,чб,бк,здгл,трп,акц,гбр,см,врб Добив на дървесина 66,564.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, товарене, подвоз и натоварване на ТИР - обекти 2029-2034 Виж пълна информация
16008 ДГС Габрово 11.12.2019 2023-2034 см,чдб,чб,бл,цр,акц,бк,гбр,бб,лп,кгрб,здгл,чрш.трп,врб Продажба на дървесина 200,137.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина. Обекти 2023-2034 Виж пълна информация
15981 ДГС Габрово 06.12.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 40,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и ремонтни услуги на 8/осем/ брая служебни автомобили собственост на Северноцентрално държавно предприятие ДП гр.Габрово - ТП ДГС Габрово за срок от 12 календарни месеца. Виж пълна информация
Процедура № 15981 на ДГС Габрово от 06.12.2019 е прекратена!
15996 ДГС Габрово 22.11.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на гуми за моторни превозни средства за нуждите на СЦДП ДП ДГС Габрово. Виж пълна информация
15952 ДГС Габрово 22.10.2019 19103 см Продажба на дървесина 11,290.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба от временен склад на прогн.количества - 19103 Виж пълна информация
15933 ДГС Габрово 08.10.2019 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1964, 1965, 1943, 1966 гбр,здб,мжд,цр,бк,бл,яв,ак,бб,чб,см,врб,ива,оф Продажба на дървесина 136,457.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина Виж пълна информация
15934 ДГС Габрово 08.10.2019 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1964, 1965, 1966 гбр,здб,мжд,цр,бк,бл,яв,ак,бб,чб,см,врб,ива,оф Добив на дървесина 47,995.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15913 ДГС Габрово 04.10.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 40,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и ремонтни услуги на 8 /броя/ служебни автомобили, собственост на СЦДП ДП Габрово, ТП ДГС "Габрово" Виж пълна информация
Процедура № 15913 на ДГС Габрово от 04.10.2019 е прекратена!
15922 ДГС Габрово 27.09.2019 4 Лесокултурни мероприятия 3,278.90 лв. без ДДС
Предмет: 1.Семесъбиране - 225кг. 2.Почвоподготовка - 15дка 3.Залесяване - 15 дка Виж пълна информация