Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15805 ДГС Габрово 11.06.2019 1950МТ бб, чб, цр, ак, гбр Продажба на стояща дървесина корен 26,033.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен за местни търговци от обект № 1950МТ Виж пълна информация
15806 ДГС Габрово 11.06.2019 1949 бб, чб, ела, цр, здб, ак Продажба на стояща дървесина корен 15,010.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1949 Виж пълна информация
15779 ДГС Габрово 27.05.2019 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 см, бм, бб, чб, бк, брз, гбр, трп, здб, врб, ак, блг, цр Продажба на дървесина 271,329.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен горски склад на обекти 1940-1944 Виж пълна информация
15780 ДГС Габрово 27.05.2019 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 см, бм, бб, чб, бк, брз, гбр, трп, здб, врб, ак, блг, цр Добив на дървесина 93,093.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, товарене, подвоз и натоварване на ТИР станция на територията на ДГС Габрово от обекти 1940-1944 Виж пълна информация
15799 ДГС Габрово 16.05.2019 1948 бк, врб, см Добив на дървесина 2,038.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив, извоз и рампиране по реда на чл. 112 ал. 1 и чл. 116 ал. 4 от ЗГ - Собствени работници - Обект № 1948 Виж пълна информация
15798 ДГС Габрово 15.05.2019 1947 ак, бл, гбр, цр Добив на дървесина 1,014.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив, извоз и рампиране по реда на чл. 112 ал. 1 и чл. 116 ал. 4 от ЗГ - Собствени работници - Обект № 1947 Виж пълна информация
15797 ДГС Габрово 14.05.2019 1946 ак, гбр, здб, цр, чдб Добив на дървесина 1,066.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив, извоз и рампиране по реда на чл. 112 ал. 1 и чл. 116 ал. 4 от ЗГ - Собствени работници - Обект № 1946 Виж пълна информация
15796 ДГС Габрово 08.05.2019 1945 ак, бб, чб Добив на дървесина 417.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив, извоз и рампиране по реда на чл. 112 ал. 1 и чл. 116 ал. 4 от ЗГ - Собствени работници - Обект № 1945 Виж пълна информация
15803 ДГС Габрово 23.04.2019 1939 бк, см Добив на дървесина 726.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив, извоз и рампиране по реда на чл. 112 ал. 1 и чл. 116 ал. 4 от ЗГ - Собствени работници - Обект № 1939 Виж пълна информация
15800 ДГС Габрово 19.04.2019 1936 бк, гбр, здб, чрш Добив на дървесина 572.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив, извоз и рампиране по реда на чл. 112 ал. 1 и чл. 116 ал. 4 от ЗГ - Собствени работници - Обект № 1936 Виж пълна информация
15801 ДГС Габрово 19.04.2019 1937 гбр Добив на дървесина 26.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив, извоз и рампиране по реда на чл. 112 ал. 1 и чл. 116 ал. 4 от ЗГ - Собствени работници - Обект № 1937 Виж пълна информация
15802 ДГС Габрово 19.04.2019 1938 бб Добив на дървесина 3,809.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив, извоз и рампиране по реда на чл. 112 ал. 1 и чл. 116 ал. 4 от ЗГ - Собствени работници - Обект № 1938 Виж пълна информация
15713 ДГС Габрово 27.03.2019 19001,19002 ак, бб, бк, гбр, трп, цр, чрш, здб, чб Продажба на стояща дървесина корен 36,121.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от ОГТ - обект 19001; 19002 Виж пълна информация
15686 ДГС Габрово 14.03.2019 1931, 1932 гбр, цр, ак, бк, здб, лп, чрш, яс, шст, блг, трп, бб, чб Продажба на дървесина 172,312.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен горски склад на обекти 1931 и 1932 Виж пълна информация
15687 ДГС Габрово 14.03.2019 1931, 1932 гбр, цр, ак, бк, здб, лп, чрш, яс, шст, блг, трп, бб, чб Добив на дървесина 99,951.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, товарене, подвоз и натоварване на ТИР станция на територията на ДГС Габрово от обекти 1931 и 1932 Виж пълна информация
15678 ДГС Габрово 07.03.2019 19001, 19002 ак, бб, бк, гбр, трп, цр, чрш, здб, чб Продажба на стояща дървесина корен 36,121.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от ОГТ - Обект № 19001, 19002 Виж пълна информация
Процедура № 15678 на ДГС Габрово от 07.03.2019 е прекратена!
15667 ДГС Габрово 22.02.2019 № 3 Лесокултурни мероприятия 2,729.53 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Процедура за възлагане на дейности в горски територии- държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях. Виж пълна информация
15622 ДГС Габрово 30.01.2019 1924 бб, см, чб, ак, бк, бл, гбр, здб, цр, трп, чрш, вгбр, брк, кл, мжд, шс, явр, яс Добив на дървесина 100,940.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, товарене, подвоз и натоварване на ТИР от обект № 1924 Виж пълна информация
15623 ДГС Габрово 30.01.2019 1924 бб, см, чб, ак, бк, бл, гбр, здб, цр, трп, чрш, вгбр, брк, кл, мжд, шс, явр, яс Продажба на дървесина 172,583.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 1924 Виж пълна информация
15609 ДГС Габрово 15.01.2019 Обект №1 Лесокултурни мероприятия 82,422.07 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: почистване площи, почвоподготовка, залесяване, попълване култури, отглеждане култури Виж пълна информация