Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16869 ДГС Габрово 27.10.2021 6 Лесокултурни мероприятия 6,886.15 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Почвоподготовка в отдел 93, подотдел "у" - 14 дка. Залесяване в отдел отдел 93, подотдел "у" - 14 дка. Виж пълна информация
16870 ДГС Габрово 27.10.2021 2175 цр, бл, здб, бк, гбр, ак Добив на дървесина 9,906.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за добив на дървесина, товарене, подвоз и разтоварване на ТИР станция Виж пълна информация
16871 ДГС Габрово 27.10.2021 2175 цр, бл, здб, бк, гбр, ак Продажба на дървесина 12,781.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
16872 ДГС Габрово 27.10.2021 2176 см, бк, бб, евлств, трп, оф, яв, вб, ела Продажба на стояща дървесина корен 14,742.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16882 ДГС Габрово 21.10.2021 2179 бб, бк, гбр Добив на дървесина 17,339.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
16827 ДГС Габрово 09.09.2021 2144, 2148, 2149, 2152, 2154, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172 ак, бл, кгбр, цр, чб, бб, бк, гбр, здб, трп, см, брз, бм, ива Продажба на стояща дървесина корен 76,759.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16828 ДГС Габрово 09.09.2021 2141, 2142, 2143 ак, бк, гбр, бл, цр, здб, чб, бб, чдб, чрш Продажба на стояща дървесина корен 20,639.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен от общинска горска територия Виж пълна информация
16829 ДГС Габрово 09.09.2021 2157, 2173, 2174 бб, чб, цр, ак, бл Добив на дървесина 22,361.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дрвесина от горски територии представляващ сеч, извоз, товарене, подвоз и разтоварване на ТИР станция Виж пълна информация
16830 ДГС Габрово 09.09.2021 2157, 2173, 2174 бб, чб, цр, бл, ак Продажба на дървесина 36,327.00 лв. без ДДС
Предмет: покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
16831 ДГС Габрово 09.09.2021 2160, 2163, 2164, 2147 здб, бк, гбр, цр, бл, ак, трп, чрш Добив на дървесина 20,933.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дрвесина от горски територии представляващ сеч и извоз до временен склад Виж пълна информация
16832 ДГС Габрово 09.09.2021 2160, 2163, 2164, 2147 здб, бк, гбр, цр, бл, ак, трп, чрш Продажба на дървесина 32,236.00 лв. без ДДС
Предмет: покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад за обекти 2160, 2163, 2164, 2147 Виж пълна информация
16825 ДГС Габрово 20.08.2021 2175 см, бб, бк Добив на дървесина 3,570.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
16784 ДГС Габрово 21.07.2021 2157, 2158 бб, чб, ак, цр, здб, гбр, бк, цр, срлп Добив на дървесина 18,577.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина, товарене, подвоз и разтоварване на ТИР станция Виж пълна информация
16785 ДГС Габрово 21.07.2021 2157, 2158 бб, чб, ак, цр, здб, гбр, бк, цр, срлп Продажба на дървесина 41,479.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
16786 ДГС Габрово 21.07.2021 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165 бб, чб, ак, цр, здб, гбр, бк, срлп, трп, яв, бл, плбрс, кгбр, мждр, пкл, чрш Добив на дървесина 38,502.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
16787 ДГС Габрово 21.07.2021 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165 бб, чб, ак, цр, здб, гбр, бк, срлп, трп, яв, бл, плбрс, кгбр, мждр, пкл, чрш Продажба на дървесина 54,407.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
16779 ДГС Габрово 20.07.2021 2141, 2142, 2143 ак, бк, гбр, бл, цр, чдб, чрш, здб, бб, чб Продажба на стояща дървесина корен 20,639.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща на корен дървесина - ОГФ Виж пълна информация
16782 ДГС Габрово 20.07.2021 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156 ак, бк, см, яв, ива, оф, бб, трп, гбр, чрш, кгбр, бл, цр, чб, здб, Продажба на стояща дървесина корен 114,691.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща на корен дървесина Виж пълна информация
16783 ДГС Габрово 20.07.2021 21103, 21104 бк Продажба на дървесина 5,770.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина от временен склад Виж пълна информация
16748 ДГС Габрово 31.05.2021 2125, 2127, 2129, 2131 см, врб, яв, бк, здгл, тпл, чб,бб, ак Продажба на стояща дървесина корен 36,070.00 лв. без ДДС
Предмет: Покупко-продажба на стояща дървесина на корен обекти 2125, 2127, 2129,2131 Виж пълна информация