Пон - Пет 8:30 - 17:00

към ДГС Габрово

17258
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 28.02.2024
Втора дата
Обект/и № 2473
Данни за дървесината чб,ак,цр,гбр,здб,бл
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 11,822.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17260
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 28.02.2024
Втора дата
Обект/и № 2475
Данни за дървесината цр,бл,гбр,ак,яс,пкл
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 7,758.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17259
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 27.02.2024
Втора дата
Обект/и № 2474
Данни за дървесината ак
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 20,942.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17255
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 23.02.2024
Втора дата
Обект/и № 2464
Данни за дървесината ак
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 15,054.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17256
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 23.02.2024
Втора дата
Обект/и № 2465
Данни за дървесината ак
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 19,600.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17250
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 13.02.2024
Втора дата
Обект/и № 2460
Данни за дървесината вб,гбр,бк,см,чдб,цр,ббздгл,бл,трп
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 41,091.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17251
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 13.02.2024
Втора дата
Обект/и № 2461
Данни за дървесината ак,цр,бл
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 7,520.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17252
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 13.02.2024
Втора дата
Обект/и № 2462
Данни за дървесината бк,трп,гбр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 4,494.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17253
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 13.02.2024
Втора дата
Обект/и № 2463
Данни за дървесината бб,чб,бк,гбр,здб,ак
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 16,076.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17247
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 08.02.2024
Втора дата
Обект/и № 2459
Данни за дървесината цр,бл,гбр,бб,ак,чб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 7,616.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17238
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 22.01.2024
Втора дата
Обект/и № 2436
Данни за дървесината ак,бл,цр,кгбр,мжд
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 11,920.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17239
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 22.01.2024
Втора дата
Обект/и № 2440
Данни за дървесината ак,трп,врб,гбр,мжд,цр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 17,926.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17234
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 19.01.2024
Втора дата
Обект/и № 2437
Данни за дървесината бб,см,здб,гбр,
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 13,979.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17235
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 19.01.2024
Втора дата
Обект/и № 2438
Данни за дървесината бб,чб,гбр,цр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 22,868.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17236
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 19.01.2024
Втора дата
Обект/и № 2439
Данни за дървесината бк,гбр,цр,ак,бл,здб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 21,645.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17237
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 19.01.2024
Втора дата
Обект/и № 2441
Данни за дървесината цр,бл,ак
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 1,760.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17230
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 17.01.2024
Втора дата
Обект/и № 2432
Данни за дървесината цр,тп,ак,гбр,трп,чрш
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 4,480.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17231
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 17.01.2024
Втора дата
Обект/и № 2434
Данни за дървесината чб,ак
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 2,900.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17232
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 17.01.2024
Втора дата
Обект/и № 2435
Данни за дървесината чб,бк,ак
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 6,790.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17227
Поделение ДГС Габрово
Първа дата 11.01.2024
Втора дата 12.01.2024
Обект/и № 2404
Данни за дървесината цр, гбр, бл, ак, срлп, трп. яв, яс
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 7,223.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация