Закупуване на горски територии от частни лица

10 Jul
2023
Документи се подават на място в сградата на ТП ДГС Габрово, ул. "Минзухар" № 1
КОНТАКТИ

ул."Минзухар" №1
тел. 066/808 826
факс:
e-mail: gabrovo@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч