Осигуряване на дърва за огрев на местно население през 2017г. на територията на ДГС Габрово

19 Sep
2017
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА ДЪРВЕСИНА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОДАВА ОТ ТП ДГС ГАБРОВО ПРЕЗ 2017Г. НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА ПО ЦЕНОРАЗПИС
КОНТАКТИ

ул."Минзухар" №1
тел. 066/808 826
факс:
e-mail: gabrovo@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч