Осигуряване дърва за огрев на местно население 2018 /2019 г.

01 Oct
2018
Зая отоплителния сезон 2018/2019 г. за крайно нуждаещи се граждани ДП ДГС Габрово ще предостави 200 пр.куб.м. дърва за огрев от отдел 89 "а"
КОНТАКТИ

ул."Минзухар" №1
тел. 066/808 826
факс:
e-mail: gabrovo@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч