Информация за продажба на дърва за огрев на физ. лица в ТП ДГС Габрово

29 Sep
2022
Информация за количества и цени за продажба на дърва за огрев по ценоразпис на физически лица
КОНТАКТИ

ул."Минзухар" №1
тел. 066/808 826
факс:
e-mail: gabrovo@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч