Информация за обема на дървесина ,която се предлага за 2019 г. по реда на чл.38, ал.1 от Наредба за условия и реда за възлагане изпълнението на дейности в ГТ на територията на ТП ДГС Габрово

19 Nov
2018
Обема на дървесина предоставена за местни търговци за 2019 год.
КОНТАКТИ

ул."Минзухар" №1
тел. 066/808 826
факс:
e-mail: gabrovo@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч