Информация за дърва на местното население

16 Jun
2020
За отопление на местното население ТП "ДГС Габрово" може да предостави до 800 пр. кубически м.
КОНТАКТИ

ул."Минзухар" №1
тел. 066/808 826
факс:
e-mail: gabrovo@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч