Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
Специалист горско стопанство Красимир Колев
Специалист горско стопанство Христо Пенчев hristo.todorov.gabrovo@scdp.bg
Лесничей инж. Тереза Трифонова teddy.trifonoff@gmail.com
Касиер-домакин Виолета Тончева
Счетоводител Татяна Рачева
Старши лесничей техник инж. Димитър Дончев
Техник лесничейство Божидар Савов
Техник лесничейство Иван Андреев
Техник лесничейство Христо Цонев
Техник лесничейство Тодор Тотев
Техник лесничейство Румен Тотев
Шофьор-механик Иван Недялков
КОНТАКТИ

ул."Минзухар" №1
тел. 066/808 826
факс:
e-mail: gabrovo@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч