Пон - Пет 8:30 - 17:00

Министерство на земеделието и храните
Северноцентрално държавно предприятие ДП - гр. Габрово

ДГС Габрово

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
Специалист лесовъдство Христо Пенчев
Лесничей инж. Тереза Колева
Касиер-домакин Миленка Иванова
Ръководител участък ГС инж. Димитър Колев
Горски стражар Иван Андреев
Горски стражар Христо Цонев
Горски стражар Тодор Тотев
Горски стражар Румен Тотев
Шофьор Иван Недялков