Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
Лесничей инж.Изолина Илиева izolina.ilieva.gabrovo@scdp.bg
Специалист лесовъдство Христо Пенчев hristo.todorov.gabrovo@scdp.bg
Лесничей инж. Тереза Колева tereza.trifonova.gabrovo@scdp.bg
Касиер-домакин Виолета Тончева
Счетоводител Татяна Рачева
Лесоинженер инж. Димитър Дончев
Горски стражар Иван Андреев
Горски стражар Христо Цонев
Горски стражар Тодор Тотев
Горски стражар Румен Тотев
Шофьор Иван Недялков
КОНТАКТИ

ул."Минзухар" №1
тел. 066/808 826
факс:
e-mail: gabrovo@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч