Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
Техник лесничейство Николай Гичев
Техник лесничейство Иван Кацарски
Техник лесничейство Валери Петков
Техник лесничейство Пламен Танковски
Техник горско стопанство Марийка Колева
Техник горско стопанство Ганчо Радков
Шофьор товарен автомобил Съби Георгиев
Чистач-куриер Радостина Друмева
Лесничей Яница Райква
Личен състав Кристияна Блажева
Оператор на машини в горското стопанство Радослав Колев
Оператор на машини в горското стопанство Борислав Тодоров
Лесничей Ралица Боянова
Специалист ГСУ Станимир Колев
Лесничей Милица Ангелова
Зам.директор инж. Николай Русев nikolay.kolev.gabrovo@scdp.bg
Ръководител счетоводен отдел Благовеста Иванова blagovesta.ivanova@scdp.bg
Лесоинженер/специалист инж.Ангелина Георгиева Бакалова angelina.bakalova@scdp.bg
Лесничей Красимир Коев
Лесничей инж.Изолина Илиева izolina.ilieva.gabrovo@scdp.bg
КОНТАКТИ

ул."Минзухар" №1
тел. 066/808 826
факс:
e-mail: gabrovo@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч