Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
Експерт стопанска дейност инж.Христо Башев 0888525851
Техник лесничейство Николай Гичев
Техник лесничейство Стефан Димов 0877354571
Техник лесничейство Иван Кацарски
Техник лесничейство Ангел Колев
Техник лесничейство Валери Петков
Техник лесничейство Пламен Танковски
техник горско стопанство Марийка Колева 0888133995
техник горско стопанство Ганчо Радков
шофьор товарен автомобил Съби Георгиев
чистач-куриер Радостина Друмева
Лесничей Яница Райква
личен състав Кристияна Блажева
Оператор на машини в горското стопанство Радослав Колев
Оператор на машини в горското стопанство Борислав Тодоров
зам.директор инж. Николай Русев nikolay.kolev.gabrovo@scdp.bg
ръководител счетоводен отдел Благовеста Иванова blagovesta.ivanova@scdp.bg
лесоинженер/специалист инж.Ангелина Георгиева Бакалова angelina.bakalova@scdp.bg
старши лесничей техник Красимир Коев
лесничей инж.Изолина Илиева izolina.ilieva.gabrovo@scdp.bg
КОНТАКТИ

ул."Минзухар" №1
тел. 066/808 826
факс:
e-mail: gabrovo@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч