Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
Експерт стопанска дейност инж.Христо Башев
Техник лесничейство Николай Гичев
Техник лесничейство Стефан Димов
Техник лесничейство Иван Кацарски
Техник лесничейство Ангел Колев
Техник лесничейство Валери Петков
Техник лесничейство Пламен Танковски
Техник горско стопанство Марийка Колева
Техник горско стопанство Ганчо Радков
Шофьор товарен автомобил Съби Георгиев
Чистач-куриер Радостина Друмева
Лесничей Яница Райква
Личен състав Кристияна Блажева
Оператор на машини в горското стопанство Радослав Колев
Оператор на машини в горското стопанство Борислав Тодоров
Зам.директор инж. Николай Русев nikolay.kolev.gabrovo@scdp.bg
Ръководител счетоводен отдел Благовеста Иванова blagovesta.ivanova@scdp.bg
Лесоинженер/специалист инж.Ангелина Георгиева Бакалова angelina.bakalova@scdp.bg
Старши лесничей техник Красимир Коев
Лесничей инж.Изолина Илиева izolina.ilieva.gabrovo@scdp.bg
КОНТАКТИ

ул."Минзухар" №1
тел. 066/808 826
факс:
e-mail: gabrovo@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч