Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
Горски стражар Николай Гичев
Горски стражар Иван Кацарски
Горски стражар Валери Петков
Горски стражар Пламен Танковски
Горски стражар Марийка Николова
Горски стражар Ганчо Радков
Чистач Радостина Друмева
Служител "Човешки ресурси" Маргарита Денчева gabrovo@scdp.bg
Оператор на машини в горското стопанство Борислав Тодоров
Лесничей Ралица Боянова ralica.petkova.gabrovo@scdp.bg
Лесничей Милица Ангелова
Зам.директор инж. Николай Русев nikolay.kolev.gabrovo@scdp.bg
Горски стражар Димитър Азманов
Директор инж. Георги Анастасов gabrovo@scdp.bg
специалист лесовъдство Мартин Велчев
специалист лесовъдство Димитър Малчев
Ръководител счетоводен отдел Благовеста Иванова blagovesta.ivanova@scdp.bg
Ръководител участък ГС инж. Ангелина Бакалова angelina.bakalova@scdp.bg
Лесничей Красимир Коев
Лесничей инж.Изолина Илиева izolina.ilieva.gabrovo@scdp.bg
КОНТАКТИ

ул."Минзухар" №1
тел. 066/808 826
факс:
e-mail: gabrovo@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч