Пон - Пет 8:30 - 17:00

„Северноцентрално държавно предприятие“ ДП – Габрово уведомява заинтересованите лица, че стартира процедура по закупуване на поземлени имоти в ГТ – собственост на физически лица, считано от 01.06.2022 г., като в срок до 15.09.2022 г. заинтересованите собственици могат да подадат своите заявления и изискуемите документи в съответните ТП ДГС/ТП ДЛС или в ЦУ на СЦДП ДП-Габрово.