Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4519/00069/12062024/195324 - E737DQ1
Дата/Час: 12.06.2024 19:53
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №764227 / 2024-03-08 / 361 / з1
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: КРИС ТРАНС ЕЛЕНА ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: , ЕИК: 200304279
Пътува до:
Получател: КРИС ТРАНС ЕЛЕНА ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: , ЕИК: 200304279
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: гр. Елена - трети март 18
Данни за ПС:
Номер на ПС: В2051ВА
Километри: 0
Превозва се от: Валентин Кочев
Спедитор: Боян Иванов (Б0898)
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 33
Куб.м³ 6.27 м³
Общо: 33 бр. / 6.27 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 22
Куб.м³ 2.36 м³
Общо: 22 бр. / 2.36 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Минни подпори
Брой 12
Куб.м³ 0.96 м³
Общо: 12 бр. / 0.96 м³
Всичко: 67 бр. / 9.59 м³