Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 664/00003/12062024/171940 - 2977HDT
Дата/Час: 12.06.2024 17:20
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №748879 / 2023-12-29 / 70 / а1
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: СТИЛ-МС ООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. Христо Ботев 66, ЕИК: 107020184
Пътува до:
Получател: Радка Василева, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: Въстаническа 26
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: гр. Габрово - Въстаническа 26
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ8925АМ
Километри: 0
Превозва се от: Христофор Дянков
Спедитор: Ангелина Бакалова (Б4344)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³