Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4647/00439/12062024/170451 - 4B1EH8L
Дата/Час: 12.06.2024 17:05
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №769268 / 2024-04-18 / 37 / е
Собственик: ДЛС Воден - Ирихисар, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: ФАЗЕРЛЕС АД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: Промишлена зона Запад, ЕИК: 828013698
Пътува до:
Получател: ФАЗЕРЛЕС АД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: Промишлена зона Запад, ЕИК: 828013698
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: гр. Силистра - Промишлена зона Запад
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС4661СК
Номер на ремарке: СС5284ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Димчо Димов
Спедитор: Сашо Георгиев (А 7770)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.53 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.53 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 25 пр.м³
Куб.м³ 12.75 м³
Общо: 1 бр. / 25 пр.м³ / 12.75 м³
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 12 пр.м³
Куб.м³ 6.12 м³
Общо: 1 бр. / 12 пр.м³ / 6.12 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 17 пр.м³
Куб.м³ 8.67 м³
Общо: 1 бр. / 17 пр.м³ / 8.67 м³
Всичко: 4 бр. / 57 пр.м³ / 29.07 м³