Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12571/00055/12062024/165504 - 6C0AC04
Дата/Час: 12.06.2024 16:55
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №752691 / 2024-01-08 / 46 / к
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: "К и Д Г.О. ГРУП" ООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Долна Оряховица, адрес: Александър Стамболийски №7, ЕИК: 200105042
Пътува до:
Получател: "К и Д Г.О. ГРУП" ООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Долна Оряховица, адрес: Александър Стамболийски №7, ЕИК: 200105042
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Горна Оряховица
Адрес: гр. Горна Оряховица - ИВАН МОМЧИЛОВ 3
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ0591ВТ
Номер на ремарке: ВТ9097ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: КРАСЕН КАМБУШЕВ
Спедитор: Евгени Петров (Б 3220)
Дървесина: Цер
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 16 пр.м³
Куб.м³ 8.8 м³
Общо: 1 бр. / 16 пр.м³ / 8.8 м³
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 26 пр.м³
Куб.м³ 14.3 м³
Общо: 1 бр. / 26 пр.м³ / 14.3 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Дървесина: Полски клен
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Всичко: 5 бр. / 50 пр.м³ / 27.5 м³