Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11829/00021/12062024/164236 - FEADR6E
Дата/Час: 12.06.2024 16:43
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №770272 / 2024-04-25 / 8 / п
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: Радостина Тотева, обл. Габрово, общ. Габрово, с. Жълтеш, адрес: с. Жълтеш
Пътува до:
Получател: Радостина Тотева, обл. Габрово, общ. Габрово, с. Жълтеш, адрес: с. Жълтеш
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: с. Жълтеш - с. Жълтеш
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ2694КР
Километри: 0
Превозва се от: Иван Христов
Спедитор: Ралица Петкова (Б6856)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.6 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.6 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.4 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.4 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³