Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 14915/00173/12062024/162907 - CD58DDD
Дата/Час: 12.06.2024 16:29
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №763431 / 2024-02-29 / 1079 / б
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Радослав Димитров, обл. Силистра, общ. Силистра, с. Професор Иширково, адрес: ул.Д.Казаков3
Пътува до:
Получател: Радослав Димитров, обл. Силистра, общ. Силистра, с. Професор Иширково, адрес: ул.Д.Казаков3
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: с. Професор Иширково - ул.Д.Казаков3
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС9122АТ
Номер на ремарке: СС1451ЕН
Километри: 0
Превозва се от: Бюрхан Мустафа
Спедитор: Исмаил Сюлейман (Б9464)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.65 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.65 м³
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.65 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.65 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 4.55 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 4.55 м³
Дървесина: Планински ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.65 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.65 м³
Всичко: 4 бр. / 10 пр.м³ / 6.5 м³