Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10056/00089/12062024/162112 - 27SD9EB
Дата/Час: 12.06.2024 16:22
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ТРАНСЛЕС 2000 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул.П.Ю.Тодоров №42 вх.А, ЕИК: 200946814
Пътува до:
Получател: ТРАНСЛЕС 2000 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул.П.Ю.Тодоров №42 вх.А, ЕИК: 200946814
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: гр. Елена - Трети Март 18
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ3769МА
Километри: 0
Превозва се от: Стоян Христов
Спедитор: Тодор Стефанов (Б4112)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 8.5 пр.м³
Куб.м³ 4.68 м³
Общо: 1 бр. / 8.5 пр.м³ / 4.68 м³
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 0.5 пр.м³
Куб.м³ 0.28 м³
Общо: 1 бр. / 0.5 пр.м³ / 0.28 м³
Всичко: 2 бр. / 9 пр.м³ / 4.96 м³