Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10525/00269/12062024/162109 - A6IM351
Дата/Час: 12.06.2024 16:22
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №767345 / 2024-04-02 / 334 / и1
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: Тотьо Минчев Тотев, обл. Габрово, общ. Габрово, с. Яворец, адрес: ул Александров Стамболийски 42.
Пътува до:
Получател: Тотьо Минчев Тотев, обл. Габрово, общ. Севлиево, с. Горна Росица, адрес: ул Иван Гюдженов. 34.
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Горна Росица - ул Иван Гюдженов. 34.
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ6102ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Боян Петков
Спедитор: Николай Гичев (Б5101)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³
Всичко: 2 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³