Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4616/00165/12062024/160904 - 9B5BB5D
Дата/Час: 12.06.2024 16:09
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №773046 / 2024-05-22 / 280 / д
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: "СММ-59"ЕООД, обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, адрес: ул.Стефан Караджа"№4, ЕИК: 203712909
Пътува до:
Получател: Мехмед Мехмедов, обл. Разград, общ. Лозница, с. Веселина, адрес: ул. Христо Ботев 38
Направление: Обл. Разград, Общ. Лозница
Адрес: с. Веселина - ул. Христо Ботев 38
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ4148КМ
Километри: 0
Превозва се от: Митхат Митхатов
Спедитор: Салим Салим (А 5869)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.4 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.4 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Дървесина: Клен
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Всичко: 3 бр. / 6 пр.м³ / 3.6 м³