Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4629/00246/12062024/160253 - 8GFE465
Дата/Час: 12.06.2024 16:02
По превозни билети:
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: ШАХИН ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, с. Брадвари, адрес: ул. Димитър Дончев № 2, ЕИК: 118582025
Пътува до:
Получател: ШАХИН ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, с. Брадвари, адрес: ул. Димитър Дончев № 2, ЕИК: 118582025
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: с. Брадвари - Алфатарски път
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС1849АТ
Номер на ремарке: Н0596ЕК
Километри: 0
Превозва се от: Митко Тодоров
Спедитор: Георги Манчев (Б8816)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 4
Пр.м3 57 пр.м³
Куб.м³ 34.2 м³
Общо: 4 бр. / 57 пр.м³ / 34.2 м³
Всичко: 4 бр. / 57 пр.м³ / 34.2 м³