Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4563/00145/12062024/160145 - 2813D3A
Дата/Час: 12.06.2024 16:02
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №765557 / 2024-03-19 / 190 / е
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: Лютфие Насъфова, обл. Русе, общ. Ветово, с. Смирненски, адрес: ул.Хан Аспарух 20
Пътува до:
Получател: Лютфие Насъфова, обл. Русе, общ. Ветово, с. Смирненски, адрес: ул.Преслав51
Направление: Обл. Русе, Общ. Ветово
Адрес: с. Смирненски - ул.Преслав51
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р7816ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Гюнейт Камбешев
Спедитор: Йордан Йорданов (Б 3217)
Дървесина: Космат дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.6 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.6 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.6 м³