Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11829/00020/12062024/155852 - 23L8F82
Дата/Час: 12.06.2024 15:59
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №748821 / 2023-12-29 / 282 / е
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: Кастамону България АД, обл. Стара Загора, общ. Павел баня, с. Горно Сахране, адрес: с. Горно Сахране, ЕИК: 123006579
Пътува до:
Получател: Кастамону България АД, обл. Стара Загора, общ. Павел баня, с. Горно Сахране, адрес: с. Горно Сахране, ЕИК: 123006579
Направление: Обл. Стара Загора, Общ. Павел баня
Адрес: с. Горно Сахране - с. Горно Сахране
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ6369АР
Номер на ремарке: ЕВ4432ЕА
Километри: 0
Превозва се от: Свилен Захариев
Спедитор: Ралица Петкова (Б6856)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 36 пр.м³
Куб.м³ 19.08 м³
Общо: 1 бр. / 36 пр.м³ / 19.08 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.3 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.3 м³
Всичко: 2 бр. / 46 пр.м³ / 24.38 м³