Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4607/00592/12062024/154617 - 5E1EFED
Дата/Час: 12.06.2024 15:47
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №761414 / 2024-02-15 / 321 / г
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Айшегюл Самет, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Полковник Таслаково, адрес: ул. Първа 22
Пътува до:
Получател: Айшегюл Хамит, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Полковник Таслаково, адрес: ул. Първа 22
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Полковник Таслаково - ул. Първа 22
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС9513АХ
Километри: 0
Превозва се от: Реджеб Алефтер
Спедитор: Али Кадир (А 6386)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.65 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.65 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.95 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.95 м³
Дървесина: Планински ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.6 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.6 м³
Всичко: 3 бр. / 8 пр.м³ / 5.2 м³