Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4563/00144/12062024/154136 - 0EF8ER0
Дата/Час: 12.06.2024 15:41
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №765557 / 2024-03-19 / 190 / е
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: Джунейт Дуралиев, обл. Русе, общ. Ветово, с. Смирненски, адрес:
Пътува до:
Получател: Джунейт Дуралиев, обл. Русе, общ. Ветово, с. Смирненски, адрес:
Направление: Обл. Русе, Общ. Ветово
Адрес: с. Смирненски -
Данни за ПС:
Номер на ПС: РА8352ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Мехмед Топалов
Спедитор: Йордан Йорданов (Б 3217)
Дървесина: Космат дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.52 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.52 м³
Всичко: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.52 м³