Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4578/00181/12062024/154034 - C8BAA3U
Дата/Час: 12.06.2024 15:41
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №763756 / 2024-03-05 / 258 / д
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Ивел 10"ЕООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул."Прага"№3, вх.1, ет.8, ЕИК: 200552125
Пътува до:
Получател: Ники ЕооД, обл. Шумен, общ. Нови пазар, гр. Нови пазар, адрес: ул Плиска 5, ЕИК: 127630330
Направление: Обл. Шумен, Общ. Нови пазар
Адрес: гр. Нови пазар - ул Плиска 5
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р0456КХ
Номер на ремарке: Р3995ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: георги петров
Спедитор: Ивайло Томов (А-8210)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 24
Куб.м³ 7.01 м³
Общо: 24 бр. / 7.01 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 21
Куб.м³ 3.37 м³
Общо: 21 бр. / 3.37 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 207
Куб.м³ 18.63 м³
Общо: 207 бр. / 18.63 м³
Всичко: 252 бр. / 29.01 м³