Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4452/00021/18012022/113643 - ES71319
Дата/Час: 18.01.2022 11:40
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №644952 / 2022-01-06 / 63 / к
Собственик: ДГС Плачковци, адрес: гр. Плачковци, ПК 5360, ул. Балкан 17, ЕИК: 2016168050136
Купувач: СТИЛ МС ООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" №66, ЕИК: 107020184
Пътува до:
Получател: СТИЛ МС ООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" №66, ЕИК: 107020184
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: гр. Трявна - Черновръх
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ1986ВВ
Километри: 0
Превозва се от: Димитър Василев
Спедитор: Младен Николов (А2790)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 3
Куб.м³ 0.94 м³
Общо: 3 бр. / 0.94 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 31
Куб.м³ 5.26 м³
Общо: 31 бр. / 5.26 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 9
Куб.м³ 1.44 м³
Общо: 9 бр. / 1.44 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 18
Куб.м³ 1.8 м³
Общо: 18 бр. / 1.8 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 17
Куб.м³ 1.02 м³
Общо: 17 бр. / 1.02 м³
Всичко: 78 бр. / 10.46 м³