Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4582/00016/18012022/113055 - DC4GD48
Дата/Час: 18.01.2022 11:33
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №646919 / 2022-01-10 / 248 / в
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Ловела" ООД, обл. Русе, общ. Сливо поле, гр. Сливо поле, адрес: м."До шосето", ЕИК: 117636317
Пътува до:
Получател: Платан ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна промишлена зона, ЕИК: 123033577
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Западна промишлена зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ4990КВ
Номер на ремарке: ВТ8110ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Илиян Василев
Спедитор: Ниази Рамаданов (А-8213)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 4.6 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 4.6 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 51 пр.м³
Куб.м³ 23.46 м³
Общо: 1 бр. / 51 пр.м³ / 23.46 м³
Всичко: 2 бр. / 61 пр.м³ / 28.06 м³