Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4648/00032/18012022/113324 - 92EFWE6
Дата/Час: 18.01.2022 11:34
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №640905 / 2021-12-31 / 58 / и
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Княжевска гора ООД, обл. Русе, общ. Ветово, с. Смирненски, адрес: ул."Хан Аспарух" № 20, ЕИК: 117626942
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Главиница
Адрес: с. Осен - lat 43,84 lon 26,78
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р9676ВР
Километри: 0
Превозва се от: Ангел Димов
Спедитор: Никола Атанасов (А 7763)
Дървесина: Цер
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.5 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.5 м³
Всичко: 2 бр. / 15 пр.м³ / 7.5 м³