Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4650/00143/18012022/113303 - 12D1356
Дата/Час: 18.01.2022 11:33
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №642082 / 2022-01-04 / 97 / е
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "СВИЛОЦЕЛ" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: с. Старо село - 43.999175. 26.542998
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР5563АХ
Километри: 0
Превозва се от: Емил Насков
Спедитор: Ивелин Косулиев (А 5820)
Дървесина: Акация
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 13 пр.м³
Куб.м³ 6.76 м³
Общо: 1 бр. / 13 пр.м³ / 6.76 м³
Всичко: 1 бр. / 13 пр.м³ / 6.76 м³