Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10085/00014/18012022/113020 - 928A99V
Дата/Час: 18.01.2022 11:30
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №640828 / 2021-12-30 / 214 / н
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: Кедър ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: ул. Георги Измирлиев №8, ЕИК: 104633207
Пътува до:
Получател: Кедър ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: ул. Георги Измирлиев №8, ЕИК: 104633207
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Горна Оряховица
Адрес: гр. Горна Оряховица - ул. Георги Измирлиев №8
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ8443КВ
Километри: 0
Превозва се от: Росен Златанов
Спедитор: Ганчо Недев (1654)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 4.34 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 4.34 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.62 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.62 м³
Всичко: 2 бр. / 8 пр.м³ / 4.96 м³