Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4462/00006/18012022/115139 - F61OABF
Дата/Час: 18.01.2022 11:29
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №645470 / 2022-01-07 / 284 / л
Собственик: ДГС Плачковци, адрес: гр. Плачковци, ПК 5360, ул. Балкан 17, ЕИК: 2016168050136
Купувач: ТРЯВНА ЛЕС 2016 ЕООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. Иванка Горова № 39, ЕИК: 204309487
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Габрово, Общ. Дряново
Адрес: с. Славейково - разклона
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ5699ВК
Километри: 0
Превозва се от: Стефан Цанев
Спедитор: Марин Маринов (А4184)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 11 пр.м³
Куб.м³ 6.6 м³
Общо: 1 бр. / 11 пр.м³ / 6.6 м³
Всичко: 1 бр. / 11 пр.м³ / 6.6 м³