Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4651/00121/18012022/112512 - 35E2EL3
Дата/Час: 18.01.2022 11:26
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №640795 / 2021-12-30 / 123 / б
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "АЛЕКСАНДЪР ЛЕС" ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: УЛ. "СЕДЯНКА" 7, ЕИК: 18586721
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: с. Бреница - 43.88782. 26.62026
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС7002АР
Километри: 0
Превозва се от: Росен Христов
Спедитор: Тихомир Тодоров (А 5826)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 213
Куб.м³ 8.36 м³
Общо: 213 бр. / 8.36 м³
Всичко: 213 бр. / 8.36 м³