Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 6905/00014/18012022/112856 - 49E80E6
Дата/Час: 18.01.2022 11:17
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №642239 / 2022-01-04 / 165 / р
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: Хедон ЕООД, обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, адрес: кв. "Ливадето" № 35, ЕИК: 203579259
Пътува до:
Получател: Хедон ЕООД, обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, адрес: кв. "Ливадето" № 35, ЕИК: 203579259
Направление: Обл. Ловеч, Общ. Троян
Адрес: гр. Троян - кв. "Ливадето" № 35
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ3699ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Добри Немски
Спедитор: Тихомир Танев (A 6273)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 8
Куб.м³ 3.39 м³
Общо: 8 бр. / 3.39 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 24
Куб.м³ 5.11 м³
Общо: 24 бр. / 5.11 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 4
Куб.м³ 0.77 м³
Общо: 4 бр. / 0.77 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 4
Куб.м³ 0.42 м³
Общо: 4 бр. / 0.42 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 2
Куб.м³ 0.16 м³
Общо: 2 бр. / 0.16 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 4
Куб.м³ 0.72 м³
Общо: 4 бр. / 0.72 м³
Всичко: 46 бр. / 10.57 м³