Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4551/00080/18012022/111408 - 5D09Y5U
Дата/Час: 18.01.2022 11:14
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №640824 / 2021-12-30 / 215 / и
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Пътува до:
Получател: "ФРЕШ ОЙЛ" ЕООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: бул. Тутракан 100, ЕИК: 202595246
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе - бул. Тутракан 100
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р2124ВН
Номер на ремарке: Р0516ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Калоян Петров
Спедитор: Елиман Караахмед (А6101)
Дървесина: Топола
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 52 пр.м³
Куб.м³ 31.2 м³
Общо: 1 бр. / 52 пр.м³ / 31.2 м³
Всичко: 1 бр. / 52 пр.м³ / 31.2 м³