Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 13029/00013/18012022/111301 - NDDC587
Дата/Час: 18.01.2022 11:14
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №643681 / 2022-01-05 / 214 / к
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: "Кроношпан България" ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: ЕТ "Стоян Делийски", обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" № 64, ЕИК: 817002412
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Буйновци - ТИР СТАНЦИЯ Моянка
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ5084ВК
Километри: 0
Превозва се от: Младен Иванов
Спедитор: Любомир Николов (Б 7747)
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 20
Куб.м³ 2 м³
Общо: 20 бр. / 2 м³
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 11
Куб.м³ 0.88 м³
Общо: 11 бр. / 0.88 м³
Всичко: 31 бр. / 2.88 м³