Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4639/00072/18012022/111250 - C6A1B6B
Дата/Час: 18.01.2022 11:13
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №644364 / 2022-01-06 / 100 / р
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: АхмедХасан, обл. Разград, общ. Завет, с. Острово, адрес: Ул.Вит1
Пътува до:
Получател: АхмедХасан, обл. Разград, общ. Завет, с. Острово, адрес: Ул.Вит1
Направление: Обл. Разград, Общ. Завет
Адрес: с. Острово - Ул.Вит1
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР4852АМ
Километри: 0
Превозва се от: АбдилБеляйдин
Спедитор: Костадин Костадинов (А 7759)
Дървесина: Цер
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 3.66 пр.м³
Куб.м³ 3.66 м³
Общо: 1 бр. / 3.66 пр.м³ / 3.66 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.46 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.46 м³
Всичко: 2 бр. / 4.66 пр.м³ / 4.12 м³