Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4616/01229/17092021/183038 - RH6ZENY
Дата/Час: 17.09.2021 18:30
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №612548 / 2021-05-17 / 246 / б
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: "СММ-59"ЕООД, обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, адрес: ул.Стефан Караджа"№4, ЕИК: 203712909
Пътува до:
Получател: Юмгюсюм Ахмед, обл. Разград, общ. Цар Калоян, с. Езерче, адрес: ул. Любен Каравелов 18
Направление: Обл. Разград, Общ. Цар Калоян
Адрес: с. Езерче - ул. Любен Каравелов 18
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР4709АС
Километри: 0
Превозва се от: Кръстьо Димитров
Спедитор: Салим Салим (А 5869)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Всичко: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³