Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4616/01228/17092021/182839 - TM9VP3W
Дата/Час: 17.09.2021 18:28
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №612548 / 2021-05-17 / 246 / б
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: "СММ-59"ЕООД, обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, адрес: ул.Стефан Караджа"№4, ЕИК: 203712909
Пътува до:
Получател: Нехиде Костандолу, обл. Разград, общ. Цар Калоян, с. Езерче, адрес: ул. Христо Ботев 36
Направление: Обл. Разград, Общ. Цар Калоян
Адрес: с. Езерче - ул. Христо Ботев 36
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР4709АС
Километри: 0
Превозва се от: Кръстьо Димитров
Спедитор: Салим Салим (А 5869)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³