Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11884/00141/17092021/175400 - 2TGZOJF
Дата/Час: 17.09.2021 17:55
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "Свилоцел" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: "Свилоцел" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Западна индустриална зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ7567ВР
Номер на ремарке: ОВ1545ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Спас Христов
Спедитор: Минчо Тодоров (1727)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 3
Пр.м3 24 пр.м³
Куб.м³ 13.92 м³
Общо: 3 бр. / 24 пр.м³ / 13.92 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 4
Пр.м3 34 пр.м³
Куб.м³ 18.7 м³
Общо: 4 бр. / 34 пр.м³ / 18.7 м³
Всичко: 7 бр. / 58 пр.м³ / 32.62 м³