Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4519/00297/17092021/172525 - 0E33JB5
Дата/Час: 17.09.2021 17:26
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №626380 / 2021-08-23 / 469 / п
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ЕТ КЪРШЕВ-КАЛИН ГЕОРГИЕВ, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул. В.Левски №11, ЕИК: 104120418
Пътува до:
Получател: Калин Кършев ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, с. Гърдевци, адрес: ул. панака 1, ЕИК: 200498880
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Гърдевци - ул. панака 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9905ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Калин Кършев
Спедитор: Боян Иванов (Б0898)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³