Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4482/00130/17092021/172443 - CG6HO5L
Дата/Час: 17.09.2021 17:25
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №629190 / 2021-09-07 / 36 / з
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: Елит Комерс ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ул. Патриарх Евтимий №66, ЕИК: 104624158
Пътува до:
Получател: Фреш оил ЕООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Мартен, адрес: Тутракан 100, ЕИК: 202595143
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Мартен - Тутракан 100
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ8966ВН
Номер на ремарке: РВ9938ЕН
Километри: 0
Превозва се от: Василий ВЕНЕКИТИДИС
Спедитор: Богдан Ангелов (А 2775)
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 152
Куб.м³ 3.05 м³
Общо: 152 бр. / 3.05 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 4.27 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 4.27 м³
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 15 пр.м³
Куб.м³ 9.15 м³
Общо: 1 бр. / 15 пр.м³ / 9.15 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.88 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.88 м³
Дървесина: Клен
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3.05 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3.05 м³
Всичко: 156 бр. / 35 пр.м³ / 24.4 м³