Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4493/00206/17092021/172130 - C2QSUJB
Дата/Час: 17.09.2021 17:22
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №608214 / 2021-04-08 / 289 / а
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 2016168050117
Купувач: Веселина Апостолова Велчева, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: ул. Полтава 9
Пътува до:
Получател: Веселина Апостолова Велчева, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: ул. Полтава 9
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: с. Плаково - ул Първа 37
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ6243КВ
Километри: 0
Превозва се от: Стефан Калчев
Спедитор: Даниел Анчев (1500)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.5 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.5 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.5 м³