Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10056/00222/17092021/165737 - 485QI80
Дата/Час: 17.09.2021 16:59
По превозни билети:
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: КиД Г.О. ГРУП ООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Долна Оряховица, адрес: Ал.Стамболийски №7, ЕИК: 200105042
Пътува до:
Получател: КиД Г.О. ГРУП ООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Долна Оряховица, адрес: Ал.Стамболийски №7, ЕИК: 200105042
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Горна Оряховица
Адрес: гр. Горна Оряховица - Иван Момчилов 3
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ0591ВТ
Номер на ремарке: ВТ9097ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Григор Григоров
Спедитор: Тодор Стефанов (Б4112)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 5
Пр.м3 38 пр.м³
Куб.м³ 20.9 м³
Общо: 5 бр. / 38 пр.м³ / 20.9 м³
Дървесина: Трепетлика
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Всичко: 6 бр. / 39 пр.м³ / 21.45 м³