Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4624/00678/17092021/165053 - 84F8CZR
Дата/Час: 17.09.2021 16:52
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №612986 / 2021-05-20 / 1115 / и
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "Денев лес" ЕООД, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: ул. "Сливница" 9, ЕИК: 2002079378
Пътува до:
Получател: "Денев лес" ЕООД, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: ул. "Сливница" 9, ЕИК: 2002079378
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: гр. Тутракан - ул. "Сливница" 9
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС5541АР
Номер на ремарке: СС0935ЕН
Километри: 0
Превозва се от: Венцислав Димитров
Спедитор: Себайдин Мехмед (А 6037)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 105
Куб.м³ 26.08 м³
Общо: 105 бр. / 26.08 м³
Всичко: 105 бр. / 26.08 м³