Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 6413/00031/17092021/164449 - 08YPSOC
Дата/Час: 17.09.2021 16:45
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №625705 / 2021-08-18 / 80 / л
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Кроношпан България"ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: "Кроношпан България"ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - кв Чолаковци ул Дълга Лъка
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ8714ВС
Номер на ремарке: ВТ0746ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Иван Вантев
Спедитор: Сашко Симеонов (A-9448)
Дървесина: Черен бор
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 55 пр.м³
Куб.м³ 33 м³
Общо: 1 бр. / 55 пр.м³ / 33 м³
Всичко: 1 бр. / 55 пр.м³ / 33 м³