Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11884/00138/17092021/164450 - E2587LM
Дата/Час: 17.09.2021 16:44
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №627175 / 2021-08-27 / 10142 / з
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "Свилоцел" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Енев рът - център
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ2763АМ
Километри: 0
Превозва се от: Иван Иванов
Спедитор: Минчо Тодоров (1727)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.8 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.8 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.8 м³