Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4582/00024/17092021/164304 - BFG5X1B
Дата/Час: 17.09.2021 16:43
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №626762 / 2021-08-25 / 253 / и
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "ВАЛ ЛЕС" ЕООД, обл. София, общ. Елин Пелин, с. Елешница, адрес: Ж.К УПИ I-332, БУЛ., ЕИК: 202985602
Пътува до:
Получател: Пембегюл Салиева, обл. Търговище, общ. Опака, с. Крепча, адрес: с. Крепча ул. Хан Аспарух 40
Направление: Обл. Търговище, Общ. Опака
Адрес: с. Крепча - с. Крепча ул. Хан Аспарух 40
Данни за ПС:
Номер на ПС: Т4961ТТ
Километри: 0
Превозва се от: Ивайло Иванов
Спедитор: Ниази Рамаданов (А 8209)
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³