Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4482/00129/17092021/164119 - PFX173Y
Дата/Час: 17.09.2021 16:41
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №624547 / 2021-08-11 / 28 / д
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: Димитър Калчев, обл. Велико Търново, общ. Стражица, с. Лозен, адрес: ул. Девета 1
Пътува до:
Получател: Димитър Калчев, обл. Велико Търново, общ. Стражица, с. Лозен, адрес: ул. Девета 1
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Стражица
Адрес: с. Лозен - ул. Девета 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ04344
Километри: 0
Превозва се от: Ганчо Ганчев
Спедитор: Богдан Ангелов (А 2775)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³