Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11885/00120/17092021/163905 - JO1PNOC
Дата/Час: 17.09.2021 16:39
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "Свилоцел" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: "Свилоцел" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Западна индустриална зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ7567ВР
Номер на ремарке: ОВ1343ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Спас Христов
Спедитор: Красимир Колев (1719)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 2
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.14 м³
Общо: 2 бр. / 2 пр.м³ / 1.14 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 5
Пр.м3 41 пр.м³
Куб.м³ 23.37 м³
Общо: 5 бр. / 41 пр.м³ / 23.37 м³
Всичко: 7 бр. / 43 пр.м³ / 24.51 м³